BRANDLARMSLEVERANS TILL SVENSK RETURHANTERINGS NYA LOKAL I VÄSTERÅS!

retursystem

Vi har fått förtroendet att leverera brandlarm till Svensk Returhanterings nya lokal på Hacksta i Västerås.
Nästa år flyttar Svenska Retursystem in i en 30000 kvm stor byggnad i Hacksta i Västerås.
I byggnaden skall Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Det blir Svenska Retursystems största anläggning i landet.

Vi tackar för förtroendet!