STOR LEVERANS AV ILOQ TILL BRF KOLARHAGEN, VÄSTERÅS!

kolarhagen

iLOQ är det första och enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar den energi som systemet behöver, genom att nyckeln förs in i cylindern.
iLOQ erbjuder enklare och säkrare hantering av behörigheter, än vad som är möjligt i mekaniska låssystem.
Underhålls- och livscykelkostnaderna är väsentligt förmånligare än med batteridrivna elektromekaniska låssystem.

Vi är stolta och glada att vi fick förtroendet att leverera iLoQ-systemet till BRF Kolarhagen, som är en stor BRF med över 500 lägenheter.
BRF Kolarhagen är en av de första BRF som väljer iLOQ-system i Västerås.

Läs mer om iLoq här:
http://www.iloq.com/se/